Regulamin

Regulamin zakupów
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś negocjować któryś z punktów regulaminu – zapraszamy do skontaktowania się z nami przed złożeniem zamówienia.

Sklep internetowy Rearviz Polska dostępny pod adresem www.rearviz.pl oraz www.rearviz.com.pl prowadzony jest przez firmę Sportway Łukasz Korczyński, zarejestrowaną pod adresem 01-452 Warszawa, ul. Księcia Janusza 23/101. Firma posiada numer REGON 360204672 oraz numer NIP 7251798140

 1. Sklep internetowy Rearviz Polska prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej rearviz.pl oraz rearviz.com.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Rearviz Polska są oryginalne, jeżeli nie zaznaczono inaczej są również fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.
 3. Wszystkie ceny przedstawione na stronie rearviz.pl oraz rearviz.com.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 4. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie lub natychmiast, jeżeli klient wybrał opcję odbioru osobistego. Zamówienie, w przypadku którego klient wybrał opcję przelewu, zostaje anulowane w przypadku braku wpływu na konto firmy w ciągu jednego tygodnia od dnia jego złożenia.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Czas wysyłki to czas, który upływa od przekazania zamówienia do realizacji przez firmę do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Zamówienie na towary o różnych podanych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości zamówionych produktów, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach kontaktujemy się z klientem aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy.
 8. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy InPost – Klient wybiera sposób dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki pokrywa Klient. Całkowity koszt wysyłki podawany jest indywidualnie dla każdego zamówienia podczas jego składania – cena jest obliczana automatycznie przez system operacyjny na podstawie wagi i ilości produktów. Istnieje również możliwość odbioru zamówionego towaru po wcześniejszym uzgodnieniu tego z firmą. W przypadku odbioru osobistego zamówienie nieodebrane w ciągu 7 dni od dostarczenia go do punktu odbioru zostaje zwrócone do magazynu i – w przypadku braku kontaktu ze strony klienta – anulowane.
 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelewem bankowym na konto sklepu podawane przy zamówieniu; poprzez systemy płatności online – PayU. Udostępniamy także opcję płatności gotówką przy odbiorze osobistym.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych.
 11. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa zwrotu, towar w stanie, w jakim został dostarczony, tj. fabrycznie zapakowany, należy przesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście – po wcześniejszym uzgodnieniu tego z firmą – na adres Sportway Łukasz Korczyński, 01-452 Warszawa, Księcia Janusza 23/101 wraz z: indywidualnie nadanym Kodem Autoryzacyjnym, który mozna otrzymać kontaktując się z nami, pisemnym odstąpieniem od umowy oraz dowodem zakupu. Po przyjęciu towaru do zwrotu pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Zwroty i wymiany wysłane na adres inny niż podany powyżej nie będą rozpatrywane.
 12. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu Rearviz Polska są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z nr 133 poz. 883) i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 13. Towary prezentowane na stronach sklepu Rearviz Polska nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Prawnie wiążącą ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym Rearviz Polska. Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się z postanowieniami regulaminu i jego akceptację.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz.271

Uwaga dotycząca treści przedstawionych na stronie www.rearviz.pl i www.rearviz.com.pl:
Wszelkie treści (teksty, zdjęcia, wideo) prezentowane na stronach www.rearviz.pl i www.rearviz.com.pl są objęte pełnymi prawami autorskimi i majątkowymi. Właścicielem praw autorskich i majątkowych do ww treści, za wyjątkiem zdjęć produktów dostarczonych przez Rearviz oraz grafik objętych licencja creative commons, jest firma Sportway Łukasz Korczyński, ul. Księcia Janusza 23/101, 01-452 Warszawa. Sportway Łukasz Korczyński nie udziela zgody na korzystanie z żadnych z wyżej wymienionych treści, chyba, że zostało wcześniej zawarte porozumienie w formie pisemnej. Korzystanie z ww. treści bez pisemnej zgody firmy Sportway Łukasz Korczyński będzie traktowane jako nieuprawnione użycie utworu i obciążone opłatą w wysokości 600 zł za jeden element za dzień.